Algemene voorwaarden en Privacy beleid

Onze voorwaarden en jouw privacy

De Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid (AVG) van West Coast Swing Utrecht zijn van toepassing op al onze diensten en/of werkzaamheden.
Wij vinden de jouw privacy belangrijk, maar om onze activitetien goed te kunnen organiseren hebben we wel een aantal gegevens van je nodig. ​In onze privacyverklaring geven we daarom inzage hoe West Coast Swing Utrecht met deze gegevens omgaat, deze verwerkt en beschermt en wat daarbij je rechten zijn. Wanneer je bij ons inschrijft voor een dansles, social, cursus, activiteit, diensten en/of werkzaamheden die onderdeel zijn van het aanbod van West Coast Swing Utrecht ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden die onderdeel zijn van het aanbod van West Coast Swing Utrecht. Hieronder kun je een beknopte samenvatting lezen. De volledige voorwaarden zijn via de rode knop te downloaden.

West Coast Swing Utrecht heeft het recht om op elk moment haar algemene voorwaarden te wijzigen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel ontwikkelingen en/of wijzigingen aan een product of dienst. Eventuele wijzigingen zullen wij bekend maken via onze website.

Algemene Voorwaarden downloaden

AANMELDING
Meld je bijtijds schriftelijk aan (uiterlijk 1 dag vóór de eerste cursusdag), bij voorkeur via het online inschrijfformulier. De volgorde van binnenkomst van de inschrijving én betaling van het cursusgeld is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname aan een cursus.

BETALING
Betaal vóór aanvang van de 1e dansles, via Ideal, Paypal, betaalverzoek, bankoverschrijving of contant.

ANNULEREN
Annuleren van je inschrijving dient schriftelijk te geschieden en kan tot uiterlijk 7 dagen voor de eerste cursusdag, met recht op teruggave van het reeds betaald lesgeld (exclusief de reeds gemaakte kosten zoals service fee en transactiekosten).  Bij latere annulering ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Wij behouden ons het recht de cursus te annuleren bij te weinig cursisten.

GEMISTE LES
Bij afwezigheid wordt van elke cursist verwacht dat deze zich tijdig schriftelijk afmeldt via info@westcoastswingutrecht.nl of bij de docent via WhatsApp. Er wordt in overleg met de docent gekeken óf en eventueel wanneer er een mogelijkheid is de gemiste les(sen) in te halen. Wij geven geen korting voor gemiste of te missen lessen!

LEADER-FOLLOWER RATIO
In onze lessen hebben we graag gezonde verhouding van Leaders (Leiders) en Followers (Volgers). Het lukt helaas niet altijd om volledig in balans te zijn. Schrijf je in zonder partner dan kom je eerst op de wachtlijst totdat iemand in een tegenovergestelde rol registreert! 


Bij West Coast Swing kun je de rol dansen die jou het meest aanspreekt. Tijdens lessen, socials en wedstrijden zul je zien dat er het in West Coast Swing heel gebruikelijk is dat er in andere rolverdelingen wordt gedanst naast de traditionele rolverdeling (waarbij een man leidt en een vrouw volgt) . Want net als bij andere teamsporten gaat het om het teamwerk (en niet om de relatie)!

WISSELEN VAN DANSPARTNERS 
In de lessen wordt er gewisseld van danspartner. Samengevat is de reden dat je van partner wisselt omdat je niet wilt wennen aan elkaars slechte gewoontes. Door te wisselen van danspartner krijg je te maken met allerlei verschillende type dansers, die allemaal hun eigen manier van bewegen en dansen hebben. En dus ook hun eigen manier van leiden en volgen hebben.  West Coast Swing is een sociale dans en je zult merken dat het gebruikelijk is om met verschillende partners te dansen. Bij een sociale dans gaat het erom dat je je aan kunt passen aan elke persoon met wie je danst

Privacy (AVG)

Algemeen

Wij vinden de privacy van jou als cursist van West Coast Swing Utrecht en/of deelnemer aan door ons georganiseerde activiteiten belangrijk. Om de danslessen goed te kunnen organiseren, hebben wij wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij gebruiken deze gegevens op een zorgvuldige en veilige manier en houden ons daarbij aan de AVG. Deze afkorting staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. ​In ons Privacy beleid staan de regels ter bescherming van jouw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of deze wet nageleefd wordt. Wanneer jij je inschrijft via onze website voor een van onze cursussen of activiteiten ga je er automatisch mee akkoord dat wij je persoonsgegevens en beeldmateriaal waar je op staat, mogen registreren en gebruiken. In onze privacyverklaring geven we inzage hoe West Coast Swing Utrecht met je gegevens omgaat, deze verwerkt en beschermd en wat daarbij je rechten zijn.

Samenvatting

West Coast Swing Utrecht verzamelt persoonsgegevens en foto- en videomateriaal van haar cursisten en deelnemers aan socials zodat we deze kunnen gebruiken om:
* Danslessen te kunnen aanbieden (uitvoeren van de dansles-overeenkomst);
* De dienstverlening te verbeteren;
* Te voldoen aan de wet;
* Het lesgeld te kunnen factureren/incasseren;
* Marketingcommunicatie te kunnen doen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je om hierover contact met ons op te nemen.
Ook als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen kun je via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Contactgegevens
West Coast Swing Utrecht t.a.v Miranda Lam
telefoon: 06-81 98 52 74
e-mail: info@westcoastswingutrecht.nl

Het volledig Privacy beleid is via de rode knop hieronder te downloaden.

Privacybeleid downloaden